Freedom is the source from which all significations and all values spring.

Simone de Beauvoir

skal vi velge livet

skal_vi_velge_livet_hoyopploeselig.jpg

beskrive prosjektet her

et langsomt liv