Beskrive for å berøre, for å åpne og forflytte, for hele tiden å være på vei, og nyte det.

 

 

Jeg skriver din fortelling

Har du fortellinger eller erfaringer du vil uttrykke? Eller familiehistorier du ønsker å dele med familien? Det er ikke alltid vi kan eller ønsker å skrive historiene selv. Jeg skriver for deg og behandler historien konfidensielt til du er klar for å slippe den.

Jeg hjelper deg i skriveprosessen

Ditt språk og din fortelling formes av hvordan du sanser og opplever verden. Din måte å beskrive på er unik, og i møte med hverandre er det alltid noe å lære. Jeg hjelper deg på de ulike stadiene i skriveprosessen.

Jeg skriver selv

Skriving er hardt arbeid og krever disiplin. Samtidig skal vi slippe intuisjonen og det lekne løs. Det er en spennende balansegang.

Jeg er i bevegelse

Artiklene under er en blogg. Jeg skriver om menneskemøter, prosjektene mine og bøker jeg har lest. Blant annet.