Jeg beskriver for å berøre; for å forflytte, for å endre, for hele tiden være på vei, og nyte det.


Skrivekurs jeg har lært av

Carl Jung sa «Du vil først se klart når du kan se inn i ditt hjerte. Den som ser utenfor, drømmer, den som ser innenfor våkner.”