Jeg beskriver for å berøre;
for å forflytte, for å endre,
for hele tiden være på vei, og nyte det.


Skrive for andre…

Jeg har bidratt som såvel forfatter som skyggeforfatter på ulike bøker. En setning eller to om dette her som introduksjon til artiklene under. Du må også beskrive prosessen og hvordan dere vil gå frem. Gjerne gjennom ulike artikler på bloggen som du merker i kategorien “skrive for andre” så kommer den opp under.


IMG_0636.jpg

Bistår skriveprosjekter

Tekst her om hvordan du kan hjelpe andre.

IMG_0635.jpg

Skrive selv…

Kort tekst her om egne prosjekter som er publiseres som artikler filtrert fra bloggen under.