Jeg tilbyr

Under ser du korte beskrivelser av det jeg tilbyr. Du finner lengre beskrivelser under Jeg skriver din fortelling og Jeg hjelper deg i skriveprosessen forsiden.

Forfatter/skyggeforfatter av din historie

Har du fortellinger eller erfaringer du vil dele? Eller en familiehistorie du ønsker å få skrevet ned? Mange har behov for å uttrykke seg, men det er ikke alltid vi kan eller ønsker å skrive historiene selv. Jeg skriver for deg.
Kontakt meg på: katrine@beskriv.no

Skrive-coaching

Jeg har tatt mange skrivekurs og prøvet og feilet med skjønnlitterære manus i flere år. Det finnes mange tilnærminger til det å skrive, og gjennom en samtale der jeg forstår mer av hvor du «er», vil jeg kunne gi deg råd og veiledning. Kontakt meg på: katrine@beskriv.no

Slow prosess - samarbeid/utvikling via brevveksling

Jeg tilbyr skrive-coaching via brev. Å skrive for hånd gjør noe med hva vi skriver, hvordan vi uttrykker oss og ikke minst hva vi tenker om det vi funderer på, mens vi går og venter på et svar i posten.
Kontakt meg på: katrine@beskriv.no

Reading

Livslæring er en prosess jeg innser med glede og (noen ganger sorg) at aldri ender. Ofte har det vi skriver noe å gjøre med hva vi går og bærer på, bevisst eller ubevisst. Dersom du ønsker i å bli mer bevisst det du skriver om, og bruke skrivingen til å bli mer kjent med deg selv, tilbyr jeg “reading” (utdannelse MasterClass, Soulspring). Kontakt meg på: katrine@beskriv.no

Konsulentuttalelse (skriftlig og/eller muntlig)

Jeg leser deler eller en hel tekst og gir skriftlig eller muntlig tilbakemelding i et møte eller på telefon. Hvor du er i skriveprosessen og hva du ønsker av tilbakemelding gir utgangspunktet for hva jeg ser etter i teksten.
Kontakt meg på: katrine@beskriv.no

Språkvask

Jeg språkvasker ditt ferdige manus med spor endringer- og merknadsfunksjonen i Word.  Kontakt meg på: katrine@beskriv.no