Freedom is the source from which all significations and all values spring.

Simone de Beauvoir

God jul

Jeg leste et sted:

«Zen sier at ethvert menneske har evne til å nå opplysthet – frihet fra egoets illusjoner som er skapt av sinnet. Gjennom en årvåken og ikke-drømmende oppmerksomhet i forhold til egne tanker, handlinger og følelser. (…) Denne årvåkenheten, dette uforanderlige, uforstyrrede oppmerksomhetssenteret har evnen til å se på livet som et eventyr, et spill, en mysterieskole, og til sist en velsignet reise som ikke har andre mål enn å nyte hvert skritt av veien.»

Jeg tror på det å søke etter å bli bevisst seg selv, bli kjent med seg selv. Da vil vi gjøre ting av glede og ikke plikt, fordi vi ønsker det fra hjertet, og ikke fordi noen eller samfunnet forventer det. Jeg tror at vi på denne måten finner mening i livet.

God Jul.

Ny retning

Følger nysgjerrigheten