Freedom is the source from which all significations and all values spring.

Simone de Beauvoir

Erfaring: Kurs Skrivekunstakademiet

Mange kjenner på motstand ved tanken på å la andre få lese teksten sin. Da kan det være lurt å huske på at en tekst først blir “til” i møte med nettopp en leser, og at du aldri vil vite om det du ønsker å formidle når frem, dersom du ikke tester dette underveis.

En tekst er dessuten svært sjelden ferdig når den møter en redaktør, og rundene med tekstutvikling (redigering, sletting, ny tekst) er som regel den aller største delen av skrivearbeidet.

Responskurset på Skrivekunstakademiet i Bergen handler nettopp om å la andre lese og gi sin oppfatning av teksten din. Man søker seg inn med seks siders tekst som også er utgangspunktet for arbeidet kurs-helgen. På siden til akademiet står det at kurset er for deg som drømmer om å utgi.

Tekstgjennomgangen ble innledet av forfatter og kursleder Tormod Hauglands refleksjoner per tekst, før kursdeltagerne fulgte på med sine oppfatninger.

Mange forfattere understreker hvor viktig det er å lese andre når man er forfatter. Ved å lese og gi tilbakemelding på andres tekster, lærer jeg mye om hvordan jeg selv ser verden og beskriver den.

Er du nysgjerrig? Ønsker du å vite mer?
Kontakt meg på
katrine@beskriv.no eller 97 65 55 52

Tilbyr: Brev (slow-metoden)

"Kvinner med kraft tar ordet"