Freedom is the source from which all significations and all values spring.

Simone de Beauvoir

Tilbyr: Skrivecoaching

Carl Jung sa «Du vil først se klart når du kan se inn i ditt hjerte. Den som ser utenfor, drømmer, den som ser innenfor våkner.

Skrive-coaching

Jeg har tatt mange skrivekurs og jobbet med ulike manus i flere år. Det finnes mange tilnærminger til det å skrive, og gjennom en samtale der jeg forstår mer av hvor du «er», vil jeg kunne gi deg råd og veiledning.

Se hvilke skrivekurs jeg har tatt her.

Omfang og pris blir vi enige om.
Kontakt meg på
katrine@beskriv.no eller SMS 97 65 55 52

Reading

Livslæring er en prosess jeg innser med glede og (noen ganger sorg) at aldri ender. Ofte har det vi skriver noe å gjøre med hva vi går og bærer på, bevisst eller ubevisst. Dersom du ønsker i å bli mer bevisst det du egentlig skriver om, og bruke skrivingen til å bli mer kjent med deg selv, tilbyr jeg reading (utdannelse MasterClass, Soulspring). 

Omfang og pris blir vi enige om.
Kontakt meg på
katrine@beskriv.no eller SMS 97 65 55 52

Filmkollektivet PurpleDragons

Tilbyr: Uttalelse, muntlig/skriftlig