Om meg

 
Et bilde. Tatt i Stockholm 2017.

Et bilde. Tatt i Stockholm 2017.

 
 

KATRINE BJERKE MATHISEN

Født: 21.08.1972
Epost: katrine@beskriv.no
Tlf.nr: 97 65 55 52
Sivilstatus: Gift, tre jenter født -02, -04 og -07.

CV

Gå rett til beskrivelser, erfaring og tekster fra skrivekursene jeg har lært av, her.

ERFARING

2018 - Selvst. næringsdrivende, Beskriv.no
2016 - 2017 Kommunikasjonsrådgiver, Isfjord AS
2014 - 2015 Senior kommunikasjonsrådgiver, Politidirektoratet
2012 - 2013 Forfatter, Juritzen Forlag, Odd Børretzen Et langsomt liv
2011 - 2012 Forfatter, Aschehoug Forlag, Odd Reitan Hvis jeg var president
2010 - 2011 Forfatter, Juritzen Forlag, Kai Zahl Skal vi velge livet (debatt)2010 - 2010 Prosjektleder, Siemens AS (6 mnd. engasjement)
2009 - 2010 Forfatter, Aschehoug, Pål A. Ullevålseter Drømmen om Dakar
2003 - 2009 Informasjonssjef Posten Norge, Divisjon Bring Logistikk
1999 - 2002 Komm.ansvarlig Prosjekt Telenor eReady Arena Fornebu
1998 - 1999 Informasjonssjef IT-Drift Telenor (IDT)
1997 - 1998 Informasjonskonsulent i PR-byrået Lynx Communications

UTDANNELSE

1994 - 1997 Norges Markedshøyskole, diplom Info&Samfunnskontakt
1993 Examen Philosophicum

KURS

2018-2019 Soulspring MasterClass
2018 Soulspring Ego-kurs
2017 Soulspring Basic, Soulspring Advanced 1 + 2
2017 Skrivekunstakademiet (Responskurs), Tormod Haugland
2016 Forfatterakademiet, Morten Harry Olsen
2015 Skrivekurs, Linn Ullmann
2015 Skrivekurs – tekstutvikling og -analyse, Merete M. Andersen
2012 Startkabler for skrivelystne, Merete Morken Andersen
2012 Oppfølgingskurs, Jan Kjærstad
2009-2010 Aschehoug og Universitetsforlagets skole for sakprosaforfattere


Kort beskrivelse av skrivekursene jeg har tatt

Responskurs, Skrivekunstakademiet i Bergen, en helg høsten 2017
På Responskurset på Skrivekunstakademiet søker man seg inn med seks siders tekst, som også er utgangspunktet for arbeidet kurs-helgen. Tekstgjennomgangen blir innledet av forfatter og kursleder Tormod Hauglands refleksjoner per tekst, før kursdeltagerne følger på med sine.

Forfatterakademiet, fire helge-samlinger ila et halvt år, 2016-2017
Forfatter Morten Harry Olsen lærer bort selve det håndverksmessige i skrivingen. Han har også utgitt en bok som heter Skrivehåndverket (Vigmostad&Bjørke 2014). Mellom samlingene skrev vi videre på egne prosjekter. Olsen ga også individuell tilbakemelding per deltager og følger opp i etterkant.

Skrivekurs, Linn Ullmann, 2015
Skrivekurset til Linn Ullmann er “Et fordypningskurs for deg som ønsker å utforske og utfordre din egen stemme. Det blir skriveøvelser og samtaler om skrive- og leseprosessen.” (Forfattersentrum). Kurset gikk over fire lørdager våren 2015 på Litteraturhuset i Oslo.

Tekstanalyse, oppfølgingskurs med Merete Morken Andersen, 2015
Vi forberedte oss til dette kurset med å skrive “poetikker” og skrivedagbok. I tillegg leverte alle tekster som alle leste og kommenterte på, ledet av Morken Andersen. Kurset foregikk en uke på en vingård i Provence.

Oppfølgingskurs med Jan Kjærstad, 2012
Kurset var det første der jeg skulle få respons på egen skjønnlitterære tekst og det av selveste Jan Kjærstad, helten fra ungdomstiden. Kjærstad gikk systematisk gjennom kursdeltagernes tekster. Kurset gikk over to kvelder på Litteraturhuset i Oslo.

Startkabler for skrivelystne med Merete Morken Andersen, 2012
Kurset var i et gammelt kloster ved middelalderbyen Trevi, nord for Roma. Med det gamle klosteret som ramme, fikk Merete i gang sansningen, intuisjonen og kreativiteten i oss.

Sakprosaskolen med Ivo de Figueiredo, 2009-2010
Aschehoug Forlag og Universitetsforlaget stod bak skolen som var en kveld i uka høsten 2009 og våren 2010. Man søkte jeg inn med et prosjekt og jeg arbeidet med boka til Pål Anders Ullevålseter på skolen.

Les mer om skrivekursene jeg har tatt her